• Lär dig paddla med certifierade instruktörer

              Flera nybörjarkurser varje vecka hela sommaren

  kajak Braka Stockholms skärgård 2
 • Gå en kajakkurs och utvecklas som paddlare!

                                  Kurser för nybörjare till erfarna

  Kajakkurs Blått paddelpass 4 Stockholms Skärgård
 • Missa inte våra klätterkurser på Costa Blanca!

     Perioden oktober-april flyttar vi klätterkurserna till Spanien 

  klättring costa blanca 2 Stockholms Guidebyrå
 • Klättra multipitch på egna säkringar

                            Nissedal Norge 10-16 juli 

  klättring nissedal 2

Bokningsvillkor


Bokningsvillkor - kurser och upplevelser

Dessa särskilda resevillkor reglerar tillsammans med informationen på Stockholms Guidebyrås hemsida, avtalet mellan resenären/aktivitetsdeltagaren och Stockholms Guidebyrå.

Bokning

Aktiviteter, kurser och resor bokas på Stockholms Guidebyrås hemsida. Här fyller du i alla uppgifter som: namn, adress, vilken aktivitet du ska delta på etc. Här godkänner du också Stockholms Guidebyrås bokningsvillkor samt uppger om du vill ha avbeställningsskydd. För bokning och betalning på internet tar vi inte ut någon bokningsavgift. Bokning kan även göras på telefon 070-670 5597. En bokningsavgift på 100 kronor tillkommer då.

En bekräftelse att din bokning är mottagen samt information om aktiviteten skickas automatiskt till den e-post adress du uppgav vid bokningen. Bokningen är därmed bindande. Det är din skyldighet att läsa igenom och kontrollera bekräftelsen och deltagarinformationen direkt efter mottagandet.

Bokar du och betalar din aktivitet med värdebevis eller presentkort från någon av våra återförsäljare eller med våra egna årsbiljetter eller presentkort så skall ändå en bokning göras på vår hemsida. Var särskilt noga med att uppge numret på det värdebevis/presentkort/kvitto/biljetten eller boxen som du vill använda som betalning. Glöm inte att ta med detta värdebevis/presentkort/kvitto/biljett eller box till aktiviteten. Det är din biljett.

Betalning

Vid bokning på internet (utan någon typ av värdebevis) väljer du mellan internetbetalning och fakturabetalning. Väljer du internetbetalning skickas du vidare till betallösning anpassad för VISA och MASTERCARD tillhandahållen av Payson. Väljer du fakturabetalning uppmanas du ange fakturaadress. Därefter skickas faktura med 10 dagars betaltid till angiven adress. Fakturaavgiften är 100 kronor. Ange ditt fakturanummer som också är ditt bokningsnummer på betalningen. I och med att anmälningsformuläret skickas godtar resenären/ aktivitetsdeltagaren samtidigt Stockholms Guidebyrås resevillkor. 

Avbeställning (Allmänna villkor)

Resenären/ aktivitetsdeltagaren har rätt att avbeställa aktiviteten enligt följande. (Vid fastställande av aktiviteten pris skall i resans pris inte inräknas vad deltagaren erlagt för av- och ombokningsskydd.)

Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften. Är bokningen gjord på hemsidan tas ingen kostnad ut för anmälningsavgift.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan/aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga ev. anmälningsavgift i avbokningskostnad.

Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar, före aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga 25% av resans pris i avbokningskostnad.

Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar, före aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga 50% av resans pris i avbokningskostnad.

Vid avbeställning senare än 8 dagar före aktiviteten skall resenären/ aktivitetsdeltagaren erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

Resenär/aktivitetsdeltagare som träffat avtal om av- och ombokningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt nedan.

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.

Resenären/ aktivitetsdeltagaren kan skydda sig mot avbeställningskostnader vid avbeställning på grund av sjukdom senare än 30 dagar före avresan/aktiviteten genom att vid anmälan till resan/aktiviteten teckna avbeställningsskydd för varje vuxen (myndig) deltagare/resenär, som ej återbetalas vid annullering av resan/aktivitet. Priset för avbeställningsskyddet är 100 kronor för endagsaktiviteter och 200 kronor för flerdagsaktiviteter.

Med undantag av en expeditionsavgift, i de fall bokningen gjorts per telefon, är resenären/deltagaren härigenom skyddad mot avbeställningskostnader. Avbeställning ska ske senast 12 timmar före resans avgång/aktivitetens start och görs per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Resenären/ aktivitetsdeltagaren erhåller per e-post bekräftelse på att Stockholms Guidebyrå registrerat avbeställningen samt datum och tid för avbeställningen. Avbeställningen kan även göras per telefon måndag, fredag 9-11.00.

När kan avbeställningsskyddet användas?

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om resenären/aktivitetsdeltagaren eller dennes make/maka/sambo, resenärens/aktivitetsdeltagarens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären/aktivitetsdeltagaren gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären/aktivitetsdeltagaren enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären/aktivitetsdeltagaren inte rimligen kan genomföra resan.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om annan händelse drabbar resenären/aktivitetsdeltagaren efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären/aktivitetsdeltagaren att det inte är rimligt att kräva att resenären/aktivitetsdeltagaren skall genomföra resan. Resenären/aktivitetsdeltagaren skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

Avbeställning med stöd av avbeställningsskyddet får ske om person med vilken resenären/aktivitetsdeltagaren gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1 eller 2 och det är oskäligt att resenären/aktivitetsdeltagaren skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

Resenären/aktivitetsdeltagaren skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Stockholms Guidebyrå tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang,
b) diagnos,
c) dag för första behandling/undersökning,
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

Senast 14 dagar efter avresedatum/aktivitet sker eventuell återbetalning av det belopp som resenären/aktivitetsdeltagaren skall få tillbaka.

Villkor för inställda aktiviteter.

Om Stockholms Guidebyrå beslutar att ställa in en aktivitet/resa pga. väderleken, för liten kursgrupp eller sjukdom så återbetalas hela beloppet inklusive eventuell anmälningsavgift. Stockholms Guidebyrå friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för resenär/aktivitetsdeltagaren såsom ombokningar av transport till och från aktivitet/resa.

Stockholms Guidebyrå äger rätt att ställa in en resa/aktivitet pga. för få anmälda deltagare/resenärer. Detta meddelas per e-post senast 3 dagar innan aktivitet/kurs. Minsta antal deltagare för att respektive aktivitet/resa skall genomföras är normalt sett 3 för klätterkurser, 4 för kajak- och skridskokurser samt 6 för äventyrsdagar. Stockholms Guidebyrå friskrivs för ansvar för kostnader som detta kan medföra för resenär/aktivitetsdeltagaren såsom ombokningar av transport till och från aktivitet/resa.

Villkor för byte av aktivitetsområde/resmål.

Stockholms Guidebyrå förbehåller sig rätten att byta geografisk plats för all klättring, kajakpaddling, skridskoåkning och segling till ett annat, för väderleken eller gruppstorlek mer lämpat område, dock inom 150 km radie från ursprunglig startpunkt. Transport av aktivitetsdeltagare/resenär vid en sådan flytt ombesörjs av Stockholms Guidebyrå. Resenär/aktivitetsdeltagare äger ej rätt att avbeställa av denna anlednings, så länge själva aktiviteten är jämförbar med den ursprungliga.

Särskilda villkor vid köp av biljett till långfärdsskridskor

Långfärdsskridskoåkning är beroende av väderförhållanden som vind, nederbörd och isläge. För denna aktivitet utgörs därför bokningsvillkoren ovan i kombination med följande villkor.

Biljett köpt på www.stockholmsguidebyra.se berättigar kund till aktivitet under biljettens giltighetstid, vilken är 12 månader räknat från inköpsdatumet.

Bokning av datum för aktiviteten görs på www.stockholmsguidebyra.se. Den köpta biljetten används då som betalning. Det åligger kunden att boka in sig på sin aktivitet under biljettens giltighetstid.

Datum för aktiviteten publiceras fortlöpande på www.stockholmsguidebyra.se samt på Stockholms Guidebyrås Facebooksida.

Giltighetstiden för biljetten är 12 månader. Därefter upphör biljetten att gälla. 12 månaders förlängning av biljettens giltighetstid kan köpas för 200 kronor.

Inställt aktivitetsdatum som kund bokat in sig på, berättigar kunden till återbetalning av hela beloppet alternativt (om kunden önskar) få biljetten utbytt mot annan aktivitet.

För avbokning och avbeställningsskydd etc. gäller Stockholms Guidebyrås övriga villkor ovan.

Särskilda villkor för köp av presentkort

Presentkortets giltighetstid är ett år från inköpsdatum. Presentkortets giltighetstid kan, innan giltighetstiden gått ut, förlängas med 1 år till en kostnad av 300 kronor. Presentkortet är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Inga återköp av presentkort görs.